Astrologia a rzeczywistość

Astrologia a rzeczywistość

Astrologia w dużym skrócie to oddziaływanie ciał niebieskich na życie człowieka, jego sposób bycia, cechy charakteru oraz sposób postępowania. Jej początki sięgają czasów starożytnych, zapewne nawet dalszych, choć wtedy jeszcze nie potrafiono jej określić. Na początku astrologia i astronomia była,,wrzucona do jednego worka”, jednak z biegiem lat ludzie podzielili te dwie dziedziny.

Continue Reading